Praktikus őszi tanácsok autósoknak

Õsszel, a megváltozott közlekedési feltételek nemcsak a gépjármûveket teszik próbára, hanem a jármûvezetõket is. Fokozott óvatossággal és kellõ körültekintéssel kell részt venniük a forgalomban nem csak a kezdõ, kevés gyakorlattal rendelkezõ vezetõknek, hanem a tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkezõ, rutinos sofõröknek is. 

Az õszi hónapok velejárója, hogy egyre gyakrabban találkoznak az autósok kisebb-nagyobb ködfoltokkal, ködös útszakaszokkal. Éppen ezért idõben fel kell készülni arra, hogy egyik napról a másikra olyan idõjárási és útviszonyokkal találhatják szembe magunkat az autósok, melyek a nyári idõszakra jellemzõ vezetéstõl lényegesen eltérõ vezetési technikát igényelnek. A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban is egyaránt az elõrelátásnak, az óvatosságnak és a biztonságnak kell érvényesülnie!

Ezen idõszakban a közúti közlekedési balesetek jellemzõ oka, hogy a gépjármûvezetõk nem a megváltozott idõjárási, látási és útviszonyoknak megfelelõen vezetnek, melynek kapcsán a legtöbb problémát a változó tapadó képességgel rendelkezõ útburkolat és a romló látási viszonyok okozzák.

 A gépkocsikat, fõként egy hosszabb autóút elõtt, ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. A világítás, melynek kapcsán a fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani, a gumiabroncsok, az akkumulátor és a fékrendszer ellenõrzése azonban önmagában nem elegendõ! Az õszi közlekedés fontos kellékei még a jól mûködõ és „csíkmentesen” törlõ ablaktörlõlapátok és a megfelelõ ablakmosó folyadék, vagy a páramentesítõ is egyaránt. Továbbá figyelmet kell fordítani deresedés esetén reggel, elindulás elõtt az elsõ és hátsó szélvédõ letisztítására, lekaparására is, melynek elvégzése következtében a sofõr könnyebben tájékozódhat.

Túlnyomó részt jellemzõen a reggeli órákban, a munkába indulás idõszakában nehezíti meg a jármûvezetõk helyzetét a köd, az esetleges csapadék és ráadásul, ez idõ tájt kapcsolódik le a közvilágítás is, amely tovább korlátozza a látási viszonyokat. Éppen ezért, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság felhívja a jármûvezetõk figyelmét, hogy a lassabb, körültekintõbb, elõrelátóbb vezetéssel megelõzhetõek a közlekedési balesetek, illetõleg a nagyobb követési távolság betartásával elkerülhetõk az erre az idõszakra leginkább jellemzõ „koccanások” és a velük együtt járó kellemetlenségek!

Sajnálatos módon, a sofõrök nem mindig elég körültekintõk és a sebesség csökkentése nélkül közelítik meg a ködös útszakaszokat. Ilyen esetekben nem egyszer pánikszerûen fékeznek, kizökkentve ezzel a mögöttük közlekedõt a vezetési ritmusából és számos esetben vészfékezésre kényszerítik õket. Az ilyen jellegû balesetek megelõzhetõk, amennyiben a ködös szakasz kezdetét észlelve, még a jól belátható úton csökkentik a jármû sebességét. A féklámpa felvillantásával igyekezzenek figyelmeztetni a mögöttük haladókat, kerüljék a hirtelen fékezést és természetesen, ilyen esetben azonnal kapcsolják be a világítást, sûrû ködben pedig, ha van, a ködlámpát!

Fontos, hogy a reggeli órákban, munkába menet idején korábban induljanak el otthonról. Ellenkezõ esetben pedig a késést ne próbálják meg a nagyobb sebesség megválasztásával behozni, mert könnyen tragédia lehet a vége!

Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázni kell szürkületben és sötétedés után az úttest szélén haladó gyalogosokra, kerékpárosokra, valamint fokozott figyelemmel kell lenni a kijelölt gyalogátkelõhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépõ személyekre.

A kerékpárosok esetében szintén kiemelendõ a kerékpár jól mûködõ világítása, a fényvisszaverõ eszközök használata és a megfelelõ öltözék (feltûnõ színû ruha, fényvisszaverõ kiegészítõk) megléte. Mindezek birtokában a biciklisek és a gyalogosok már a korlátozott látási viszonyok közt is jól láthatóvá válnak!

Ezen alapvetõ szabályok és tanácsok betartásával még a kritikusabb õszi idõszakban is minimálisra csökkenthetõ a balesetek kockázata.

 Jó utat és balesetmentes közlekedést!